Profiremont
tel./fax: +421 43 53244 01     e-mail: velkoobchod@profiremont.sk
O spoločnosti
Krbové vložky a Mriežky
Komíny a komínové dvierka
Frézovanie komínov
www.frezovaniekominov.sk
Čo je vlastne frézovanie komína ?
Ako sa rozhodnúť ?
Máte problém s komínom ?
Dvierka a rámy na pece
Sporáky - Pece
Krbokachle
Kontakt
internetový obchod

frezovanie kominov

AKO SA SPRÁVNE ROZHODNÚŤ PRI PROBLÉME S KOMÍNOM

Ak máte problémy s vašim komínom po technickej stránke (s ťahom, dechtom a pod.) alebo s funkčnosťou a rozhodli ste sa do komína investovať, existujú dve možné riešenia.

Prvá možnosť je zbúrať starý a postaviť nový komín. Toto riešenie je finančne a časovo veľmi náročné. Realizácia je obmedzená počasím, hlavne v zimnom období. Pri tejto možnosti potrebujete odborníkov, ako sú murár, klampiar a počítajte aj s pomocnou silou. Ďalej rátajte, že pri búraní a odstranovaní starého pôvodného komína dôjde k veľkému znečisteniu obytných priestorov od samotnej strechy domu, až po samotný základ komína. Finančné výdaje sú spojené nielen s výdajmi na odborníkov, ale treba rátať aj s odvozom starého materiálu (tehly, omietky a podobne), dovoz rôzneho materiálu na stavbu nového komína, kúpa nového napr. šamotového komína, omietky, lepidlá a iné stavebné materiály. Celkový čas na zrealizovanie (zbúranie a stavanie komína) zaberie okolo 7-12 dní. To všetko záleží na výške komína a prístupu ku komínu a celkovej realizácii. 

Druhú možnosť vám odporúča firma PROFIREMONT ( obr. 2 ).Nemusíte búrať, ani stavať nový komín. Táto možnosť nie je finančne a časovo náročná. A to preto, nakoľko nepotrebujete murára, klampiara a pomocnú silu. Nedôjde k znečisteniu obytných priestorov, nemáte náklady na odvoz a dovoz materiálov alebo stavebného odpadu spojené s komínom. Celkový čas na zrealizovanie frézovania a vložkovania komína trvá max. jeden den a dá sa renovovať počas celého roka a za každého počasia. PROFIREMONT Vám ponúka rýchle, kvalitné, pohodlné riešenie s technológiou, ktorá dokáže zväčšiť (vyfrézovať) štvorcový otvor (obrázok 1) komína na kruhový (obrázok 1.a) až po priemer, aký požaduje zákazník. Väčšinou do priemeru 220mm. Tým sa odstráni decht a zápach v komíne. Následne sa komín vyvložkuje antikorovými ( nerezovými ) rúrami (obrázok 2 _ 2.a), čím sa zabráni premokaniu cez stenu komína do obytných priestorov a zlepší sa aj ťah komína. Takýto komín sa skôr nahreje, čo spôsobí lepšie prúdenie dymu v komíne. Naše riešenie využilo a naďalej využíva čoraz viac zákazníkov po celom území SR, ktorí sú s takýmto riešením veľmi spokojní.

 

 

Pred frézovaním (obr.1)

 

 

Po frézovaní (obr.1.a)

 

 

Po frézovaní (obr.1.a)

     
komín a kotol nemá ťah,nebezpečie požiaru, páchne a premoká dech odstránenie dechtu, zväčšeniepriemeru, zlepšenie ťahu,zabránenie vzniku požiaru  zabránenie premokaniua zápachu, ľahké a jednoduché čistenie

 

obrázok 1

 

obrázok 2


(obr. 2.a)

   
pred frézovaním komína po frézovaní komín
komponenty na vložkovanie komína